[Vietsub] 20191027 GNZ48 [Victoria G] MC2 – Hai người một tổ, diễn dỗ bạn gái sinh khí

Công diễn GNZ48 Victoria G 27/10/2019
Chủ đề MC: Hai người môt tổ, diễn cảnh dỗ dành bạn gái sinh khí
Thành viên: Trần Kha, Lâm Gia Bội, Tằng Ngải Giai, Chu Di Hân, Trương Quỳnh Dư, Lâm Chi, Lý San San, La Hàn Nguyệt, Tạ Lôi Lôi, Từ Sở Văn, Từ Huệ Linh

Động Tự Kỷ: www.fb.com/DongTuKy

Contact me: heocon997@gmail.com
* Please don’t re-up
* If you like their music, please support genuine version. If the copyright owner considers the video infringed, please contact us and we will completely delete the video.
*歌曲跟影片版權為歌手本人及其音樂公司所有,若喜歡他們的音樂請支持正版,如版權方認為影片有侵權一事,請與我們聯絡,我們將徹底刪除影片。

powered by Auto Youtube Summarize

おすすめの記事