SGO48 – River + SGO48 live performance tại Trường Đại học Tài Chính – Marketing UFM
Chương trình Tết Việt – Tết Tuyệt (tập thể lớp 18DSK)
Thông tin chi tiết chương trình: https://www.facebook.com/Page-n%C3%A0y-l%E1%BA%ADp-ra-%C4%91%E1%BB%83-truy%E1%BB%81n-th%C3%B4ng-cho-18DSK-103394874554228/?comment_id=Y29tbWVudDoxMDA4ODY3NzY5NjAyODQyXzEwMDkxNjMyMTI5MDY2MzE%3D
Đại học Tài Chính – Marketing – UFM là một trong những điểm đến của SGO48 trong School Tour quảng bá cho Single 3.
Theo dõi chương trình School Tour tại fanbage SGO48: https://www.facebook.com/SGO48
FANCAM 201226
Part 2: https://www.youtube.com/watch?v=wPe_16ucl7A

source

powered by Auto Youtube Summarize

おすすめの記事