TOP7 SGO48 ‘ABCDEFA!’ LINE DISTRIBUTIONTOP7 SGO48 ‘ABCDEFA!’ LINE DISTRIBUTION

Artist: SGO48
Members : Janie, Ashley, Mochi, Trùng Dương, Ánh Sáng, Hikari, Kaycee

Don’t re-up my video
Không re-up với mọi hình thức

Link MV gốc : https://youtu.be/R1EqEQs5ISU

#SGO48 #ABCDEFA #YEAH1 #ABCDEFAchallenge
Hikari
HikariSGO48
Ashley
AshleySGO48
Mochi
MochiSGO48
Trùng Dương
Trùng Dương SGO48
Ánh Sáng
Ánh Sáng SGO48
Janie
Janie SGO48
Kaycee
Kaycee SGO48

source

powered by Auto Youtube Summarize

おすすめの記事